dimecres, 3 d’agost de 2011

PROVES PAU. FASE DE SETEMBRE

Proves PAU. Fase B 2011.
Accés a la universitat (LOE)
Calendari PAU
Accés a la universitat des de batxillerat.

Dies 8,9 i 12 de setembre.
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i Socials (UJI)

Els alumnes hauran d'anar provistos del DNI com a mitjà d'identificació a l'hora de realitzar les proves.Distribució d'instituts per tribunal

El nostre centre forma part del tribunal nº1.

Els alumnes que vullgueren tornar-se a presentar a la PAU per millorar la seua qualificació anterior també formen part del tribunal nº1.

Lliurament de notes el 16 de setembre.
________________________________________________
MILLORA DE NOTA.

Us posem també informació per als alumnes que havent fet ja la PAU volen tornar-se a presenta com a millora de qualificació, així ho han d'indicar al matricular-se a la prova.

Poden matricular-se també en la secretaria del nostre centre o bé en l'UJI.

Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentar-se a la Fase General, a la Fase Específica o a les dos Fases.

Sempre conservaran la qualificació més alta aconseguida en la convocatòria en què s’hagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Específica sols són vàlides per a l’accés a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en què s’han fet els exàmens.

Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el batxillerat o en la universitat on han realitzat la prova d’accés, d’acord amb allò establert en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.

Documentació que cal presentar:
-Sol·licitud.
-Historial acadèmic de batxillerat.
-Fotocòpia de la targeta de selectivitat.
-Rebut d'haver pagat la quota d'inscripció.
Lloc: Negociat Accés Edifici Rectorat i Serveis Centrals Campus Riu Sec

En setembre, 2 i 5 de setembre Matrícula millora de la prova d’accés.