dimarts, 14 d’abril de 2015

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2015PROVES D'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2015


1. INSCRIPCIÓ.
DEL DIMARTS 14 D'ABRIL AL DILLUNS 04 DE MAIG DE 2015
2. CALENDARI D'EXÀMENS
PROVES DE GRAU MITJÀ.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DIMARTS 2 DE JUNY
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DIMARTS 7 DE JULIOL
PROVES DE GRAU SUPERIOR.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DIMECRES 3 DE JUNY
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DIMARTS 7 DE JULIOL

EXÀMENS D'ALTRES ANYS