dissabte, 22 de juny de 2013

Resultats PAU. Preinscripcions.                

FASE ORDINÀRIA PAU JUNY 2013

Disponible el dia 21 de juny de 2013 a partir de les 14 hores, amb la clau que se facilitarà a l'alumne el primer dia de realització de les proves (CLAU DE LES ETIQUETES) i de la mateixa manera podrà sol·licitar i obtindre el document oficial que acredite les qualificacions de la prova d’accés a la universitat. 
                                        ----------------------------------------------
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions del 24 al 26 de juny
Dia 1 de juliol, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNE


RECLAMACIONS
·         Verificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.
·         Pot modificar la qualificació inicialment obtinguda.

SEGONA CORRECCIÓ
·         Realitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercer corrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).
·         Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.
·         Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.


En el cas que a l’estudiant se li modifique la qualificació definitiva de la PAU com a resultat d’una sol·licitud de reclamació, una sol·licitud de segona correcció o una sol·licitud de reclamació a la segona correcció, ell mateix podrà obtindre el nou document oficial que acredite les qualificacions modificades en el portal de l’alumne PASEU, quan es resolga el procés de reclamació, de la mateixa manera que es descriu en el paràgraf anterior. El document oficial obtingut amb anterioritat perdrà la validesa des del moment que l’estudiant presente la seua sollicitud de reclamació o de segona correcció, o de reclamació a la segona correcció.
                               
TRANSICIÓ SECUNDÀRIA UJI (entra i ...)                                                                                 UNIVERSITATS  COMUNITAT VALENCIANA


PONDERACIONS UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Assignatures de la fase específica examinades en la prova d'accés. Molt important, consulteu-lo.
NOTES DE TALL JULIOL 2012

ESTUDIS DE GRAU EN:
Si  entreu en qualsevol grau de la Universitat de València, per exemple DRET , BIOTECNOLOGIA , INFERMERIA , ESTUDIS ANGLESOS ...
o qualsevol altre podeu veure en ASSIGNATURES , GUIES DOCENTS I GRUPS informació més  detallada de cada assignatura d'eixa titulació.

PREINSCRIPCIÓ
Enguany hi ha importants novetats, per la qual cosa us demanem que els alumnes llegiu atentament estes instruccions. 


L'ompliment i presentació de la sol·licitud de preinscripció suposa enguany una novetat important per a l'alumnat de Batxillerat que realitza la PAU enguany o per als qui la van fer l'any passat a la Comunitat Valenciana, ja que no hauran d'imprimir i presentar la sol·licitud de preinscripció impresa en paper; per a això, quan accedisquen a l'assistent telemàtic en la web  s'identificaran amb el número de DNI o NIE o passaport, i a més amb la clau que se'ls proporciona el primer dia de la prova d'accés a la universitat per a accedir al portal de l'alumne PASEU.  Els alumnes que van fer la PAU ja l'any passat a l'accedir a l'assistent telemàtic en la web podran obtenir una clau que els permetrà fer la preinscripció. Llegiu tot el que diu en les instruccions 

Termini acaba el dia 5 de juliol. 

Resultats el 22 de juliol.UNIVERSITATS CATALANESVOLS ESTUDIAR A LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA

INFORMACIÓ GENERAL PER A LES PROVES D'APTITUD PERSONAL

ESTUDIS AMB PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP)

PONDERACIONS A CATALUNYA

NOTES DE TALL (Alerta sigues conscient que inclou universitats privades)
_____________________

(Si en la columna consta d'un preu orientatiu el centre és privat. 
Alerta amb aquesta circumstància al sol·licitar els centres en les preinscripcions a Catalunya)
        _______________________

                   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA                               
                            El termini de preinscripció és del 4 de juny al 3 de juliol ambdós inclosos.


RECORDEU
(Si en la columna consta d'un preu orientatiu el centre és privat. 
Sàpigues aquesta circumstància al sol·licitar els centres en les preinscripcions a Catalunya)
                                                                 
                                                                                                  
                  

Instruccions per a la formalització de la preinscripció

·         Entreu a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat.
·         Introduïu el DNI amb lletra o el NIE.
·         Doneu-vos d'alta d'usuari del portal: empleneu les dades personals, el perfil acadèmic i altres dades d'interès, i trieu el codi accesnet (contrasenya). Aquest codi ha d'estar format, com a mínim, per vuit caràcters i ha de contenir majúscules, minúscules i números.
·         Empleneu tots els apartats de la preinscripció: altres dades, dades acadèmiques, dades estadístiques i preferències (centres d'estudi).
·         Imprimiu el comprovant de la preinscripció universitària.
·         Lliureu, si és necessari, la documentació relativa als estudis que donen accés a la universitat.
És convenient que l'estudiant s'asseguri que la preinscripció que ha formalitzat ha estat correctament gravada per l'aplicació informàtica. La preinscripció s'ha gravat correctament quan, en imprimir-la, hi apareixen la data i l'hora de gravació. Si no hi apareixen aquestes dades cal tornar a gravar la preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés d'assignació de places. Els estudiants s'han de guardar una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran presentar en cas de fer qualsevol reclamació.
La llista dels centres d'estudi oferts a la preinscripció universitària es pot consultar a la pàgina web de "Llistes de notes de tall i de places universitàries ".


Canvis de preferències

Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els estudiants poden modificar les seves preferències tantes vegades com vulguin, fins l'últim dia de preinscripció. Cal tenir en compte que, un cop fetes les modificacions, s'ha de gravar de nou la preinscripció, de manera que la data i l'hora de gravació hi apareguin actualitzades.

                                                                            


UNIVERSITAT D'ARAGÓ


Anar a estudiar a Aragó

Estudis de grau    Notes de tall curs 2012-13

Preinscripció universitària a Aragó
                        El termini de preinscripció és del 20 de juny al 8 de juliol ambdós inclosos
 (fase ordinària)              
 PREINSCRIPCIONS, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA                                                      


EN MADRID
PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA, NOTES DE TALL I MATRÍCULA EN MADRID  

(Preinscripció de  juny,  del 13 de juny al 3 de juliol)


                                                               


EN TOTA ESPANYA


ESTUDIS DE GRAU EN TOTA ESPANYA


PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA EN TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES      
Cliqueu en el districte universitari que us interesse.    

TRASLLATS D'EXPEDIENTS                                      
                                           MAPA D'UNIVERSITATS DE L'ESTAT ESPANYOL   


CRUE. Conferència de rectors de les universitats espanyoles                                               ESCOLA D'ART I
SUPERIOR DE DISSENY


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (2 cursos acadèmics)
Matrícula i proves d'accés als cicles.      CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
----------------------------------------------
ESTUDIS DE GRAU (4 cursos acadèmics, 240 crèdits ECTS)
Matrícula i proves d'accés als graus de Disseny CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
                         Els alumnes que tinguen el títol de batxillerat, també els de batxillerat artístic, hauran de realitzar la prova específica.
dimecres, 19 de juny de 2013

FASE EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL. PAU 2013PROVES PAU (POWER POINT)
Preguntes més freqüents PAU i Preinscripció 
Ponderacions d'assignatures de la fase específica


FASE EXTRAORDINÀRIA PAU JULIOL 2013
El nostre  institut està en el TRIBUNAL NÚMERO 1.
Els exàmens de la fase extraordinària de juliol es faran en la FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS els dies 9,10 i 11 de juliol.
Plànol de l'UJI
 
Accés a la universitat des de batxillerat i formació professional

Horari de les Proves
Calendari Proves d'Accés
Les notes de la fase extraordinària de juliol es lliuraran els dia 18 de juliol a les 17,00h

Mireu: Proves d'accés a la Universitat LOE

Alumnes que ja van fer la PAU i volen presentar-se MILLORA DE NOTA PAU 
(Matrícula 2 i 3 de juliol)
                                                                                                                                         


                
                      RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 


FASE EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Disponible el dia 18 DE JULIOL DE 2013 a partir de les 17 hores, amb la clau que se facilitarà a l'alumne el primer dia de realització de les proves (CLAU DE LES ETIQUETES) i de la mateixa manera podrà sol·licitar i obtindre el document oficial que acredite les qualificacions de la prova d’accés a la universitat. 
                                        ----------------------------------------------
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions del 19, 22 i 23 de juliol
Dia 24 de juliol, resolució de les reclamacions i segones correccions.


RECLAMACIONS
·         Verificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.
·         Pot modificar la qualificació inicialment obtinguda.

SEGONA CORRECCIÓ
·         Realitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercer corrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).
·         Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.
·         Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.


En el cas que a l’estudiant se li modifique la qualificació definitiva de la PAU com a resultat d’una sol·licitud de reclamació, una sol·licitud de segona correcció o una sol·licitud de reclamació a la segona correcció, ell mateix podrà obtindre el nou document oficial que acredite les qualificacions modificades en el portal de l’alumne PASEU, quan es resolga el procés de reclamació, de la mateixa manera que es descriu en el paràgraf anterior. El document oficial obtingut amb anterioritat perdrà la validesa des del moment que l’estudiant presente la seua sollicitud de reclamació o de segona correcció, o de reclamació a la segona correcció.
                               

dilluns, 3 de juny de 2013

PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS


PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS 2013

Podreu crear i imprimir les sol·licituds que vulgueu però haureu de presentar signada únicament una d'elles fins al 17 de juny de 2013 (dia inclòs), data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds en els centres.

Pas 1 - Omplir la sol·licitud
Pas 2 - Confirmar i imprimir la sol·licitud
Pas 3 - Obtenció de l'Imprès omplit
Pas 4 - Lliurament en el centre de 1ª opció