dilluns, 30 de maig de 2011

PROVES D'APTITUD

En la comunitat valenciana per al grau de C. de l'Activitat Física i de l'Esport cal fer a més de la PAU unes proves físiques.

En Catalunya cal fer proves d'aptitud personal (PAP), a la preinscripció de 2011 cal fer PAP per als estudis de grau següents:

 • Ciències de l'activitat física i de l'esport (UB, UdL, UdG i UVic)

 • Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC-UB)

 • Pilot d'avioació comercial i operacions aèries (URV)

 • Traducció i interpretació -anglès- (UAB i UPF)

  Molt important, consulteu la data de matrícula i de la prova.
  Per exemple:

 • Traducció i interpretació -anglès- (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Matrícula de la prova: del 7 al 14 de juny (ambdós inclosos)
  Data de la prova: 20 de juny (dl.), a les 16.00 h
  Lloc de la prova: Facultat de Traducció i Interpretació
  Campus de Bellaterra
  08193 Cerdanyola del Vallès
  Tel. 93 581 18 76


 • Traducció i interpretació -anglès- (Universitat Pompeu Fabra)
  Matrícula de la prova: del 7 al 14 de juny (ambdós inclosos)
  Data de la prova: 18 de juny (ds.), a les 10.00 h
  Lloc de la prova: Facultat de Traducció i Interpretació
  Campus de la Comunicació - Poble Nou
  C/ Roc Boronat, 138
  08018 Barcelona
  Tel. 93 542 24 32
 • dimecres, 25 de maig de 2011

  ¡¡¡NOVETAT PER ALS ACTUALS ALUMNES DE SEGON!!! Ponderacions d'assignatures de Batxillerat per a la PAU

  Ha hagut un canvi d'última hora en les ponderacions per a les assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat.

  Ponderacions d'assignatures de batxillerat per a la Prova d'Accés a la Universitat.

  Per ales pròximes PAU de juny i setembre de 2011 queden de la següent manera:

  diumenge, 15 de maig de 2011

  Estiu 2011 gvajove.es

  Si tens entre 18 i 30 anys, vols conéixer unes altres cultures i compartir l'experiència amb jóvens com tu, participant en viatges culturals o en activitats de multiaventura en plena natura, TURISME ACTIU t'ofereix moltes opcions, diferents i divertides.  Ensenyances artístiques superiors.

  Ordenació de les ensenyances artístiques superiors i marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors,en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  DOCV 10.06.2011

  Instruccions i convocatòria de la prova d'accés a les ensenyances artítiques superiors de grau. Prova d'accés als estudis superiors de grau de: Art dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música.
  Calendari convocatòria Curs 2011-2012 (annex III)
  Sol·licitud d'inscripció per a la realització de les proves d'accés (annex IV i annex V)
  DOCV 23.05.2011

  Millora de nota de les PAU  Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentar-se a la Fase General, a la Fase Específica o a les dos Fases.

  Ponderacions

  Sempre conservaran la qualificació més alta aconseguida en la convocatòria en què s’hagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Específica sols són vàlides per a l’accés a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en què s’han fet els exàmens.

  Als estudiants amb la PAU ja aprovada anteriorment a la normativa actual se’ls considerarà aquesta nota de les PAU anterior equivalent a l’actual qualificació de la Fase General. Estos estudiants podran presentar-se a la Fase Específica.

  Tots els estudiants que vulguen millorar la seua nota de les PAU podran fer-ho presentant-se a la Fase General, a l’Específica o a les dos, en qualsevol convocatòria.

  Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el batxillerat o en la universitat on han realitzat la prova d’accés, d’acord amb allò establert en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.


  Documentació que cal presentar:
  -Sol·licitud.
  -Historial acadèmic de batxillerat.
  -Fotocòpia de la targeta de selectivitat.
  -Rebut d'haver pagat la quota d'inscripció.
  Lloc: Negociat Accés Edifici Rectorat i Serveis Centrals Campus Riu Sec
  Nota d'accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius


  La nota d’accés a una determinada titulació per als estudiants de cicles formatius es calcularà amb la fórmula següent:

  Nota d’accés a la titulació = NMC + a x M1 + b x M2

  NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals.
  M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase específica que major qualificació final donen després de l’adequada ponderació.

  D’acord amb l’Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17 de desembre de 2010), els estudiants de cicles formatius tindran la mateixa Fase Específica que els estudiants de batxillerat, i també les mateixes ponderacions.

  Més informació en: Accés des de Formació Professional.

  Reclamacions PAU


  1. L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues qualificacions dels exàmens de la PAU.
  2. La reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació. Sol·licitar reclamació d’alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar-ne una segona correcció.
  3. La segona correcció suposa que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions.
  4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de dos o més punts, es realitzarà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
  5. Sobre el resultat del procés de segona correcció, l’estudiant podrà presentar una reclamació a aquesta segona correcció.
  6. L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat segona correcció després de tot el procés de segona correcció i reclamació.

  PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2011

  Us posem informació sobre les proves d'accés a la universitat, curs 2010/2011.

 • Estructura de la PAU.

 • Ponderacions Comunitat Valenciana.

 • Accés a la universitat.

 • Algunes dates importants:

 • Dies d'exàmens, fase de juny, 9, 10 i 13. Fase de setembre dies 8, 9 i 12

 • Horari.

 • El lliurament de notes es realitzarà el dia 21 de juny i el dia 19 de setembre.

 • Reclamacions i segones correccions: Per a la convocatòria de juny, el 22, 23 i 24 de juny en les províncies de Castelló i València.
  Per a la convocatòria de setembre, 20, 21 i 22 de setembre.
  Serà obligatori el lliurament de la targeta de la PAU a l’hora de sol·licitar la segona correcció d’algun dels exercicis.
 • dijous, 5 de maig de 2011

  Beques Eurocursos 2011

  El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica els beneficiaris de les beques Eurocursos.


  RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2011, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual s’adjudiquen beques per a la realització de cursos d’idiomes en països de la Unió Europea, Eurocursos 2011.


  Proves d'accés a Cicles formatius d'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2011/2012.


  Més informació en el DOCV

  Guia d'orientació de batxillerat

  La Guía de Orientación Bachillerato, l'ha elaborada un grup d'orientadors de l'Associació Professional d'Orientadors d'Extremadura (APOEX) en col•laboració amb la Universitat d'Extremadura.

  Animeu-se i entreu!!!