dimecres, 27 de juliol de 2011

Continuar en llista d'espera en l'UJI, en la UA (després de l'assemblea de vacants)

Enllaços per a permanèixer en llista d'espera en l'UJI.
Heu de posar el vostre DNI o NIE i després "vull continuar en llista d'espera"


Després d’adjudicar totes les vacants, les persones que no hagen obtingut plaça i que continuen interessades a accedir a la titulació, han de manifestar aquest interès, des del 27 al 31 de juliol, accedint a la pàgina web http://www.uji.es: “Resultats de la preinscripció” apartat “Vull continuar en llista d’espera”.

Les renúncies a les places adjudicades seran cobertes per aquestes sol·licituds que seran ateses per ordre d’aparició en llista d’espera.
La Universitat d'Alacant també permet permanèixer en llistes d'espera:

"Si després dels moviments de llista d'espera no has aconseguit plaça, el dia 29 de juliol podràs sol·licitar, a través d'un formulari en la web del centre o en la Secretaria dels Centres, romandre en llista d'espera. Quedaran exclosos de la llista d'espera els qui no ho sol·liciten expressament. Si es produeix alguna vacant, es dirà per ordre rigorós de llista d'espera a aquelles persones que àdhuc no havent aconseguit plaça, estigueren interessades a matricular-se."

dijous, 21 de juliol de 2011

Assemblea de vacants (llistes d'espera) a la comunitat valenciana

a) Alumne admès en la primera opció.

L'alumne admès en primera opció haurà de formalitzar la seua matrícula en els estudis corresponents en el termini que cada universitat fixe per a això.
Una vegada transcorregut este termini sense que l'alumne s'haguera matriculat perdrà tot dret a la plaça adjudicada, ja que esta serà oferta als alumnes en llista d'espera i per rigorós orde d’esta.

b) Alumne admès en la segona, tercera o posteriors opcions.

En cas de ser admès en la segona, tercera o posteriors opcions l'alumne haurà de formalitzar matrícula en els estudis on ha estat admès. En cas contrari perdrà la plaça.
Atendre a la CRIDA PER A COBRIR VACANTS en les opcions superiors on figurarà en llista d'espera, la qual cosa ocorrerà immediatament després que finalitze el termini de matrícula fixat per cada universitat. En cas de ser admès en la crida de vacants, immediatament anul•larà la matrícula que anteriorment havia efectuat i es matricularà en el centre on ha estat admès.

Ratificació en llista d'espera: Si després dels moviments de llista d'espera no has aconseguit plaça, podràs sol·licitar romandre en llista d'espera, a través d'un formulari en la web o en la secretaria de la teua Facultat o Escola. Quedaran exclosos de la llista d'espera els qui no ho sol·liciten expressament.

c) Alumne no admès en cap dels estudis sol•licitats.

En el cas de no haver estat admès en cap dels estudis sol•licitats, l'alumne estarà en la llista d'espera de tots ells. Haurà d’estar atent a la crida a vacants que serà fixat per cada una de les universitats en funció del termini de matrícula i a continuació d’este. És important tenir en compte que els terminis són diferents en cadascuna de les universitats i per tant no hi ha un termini únic de matrícula ni de crida a la llista d'espera per a cobrir vacants, per açò la publicació del calendari de crides o si escau la realització dels mateixos, a través dels taulers d'anuncis dels corresponents centres, serà mitjà suficient per a la notificació als alumnes interessats.

Les llistes d'espera es podran consultar en els llocs que determine cada universitat, així com en les pàgines Web que a continuació s'indiquen:

Universitat de València ( En cas que l'alumne no puga assistir a l'acte ho pot fer una persona autoritzada, document d'autorització)

RATIFICACIÓ EN LLISTA D'ESPERA:

SI DESPRÉS DELS MOVIMENTS DE LLISTA D'ESPERA NO HAS ACONSEGUIT PLAÇA, PODRÀS SOL·LICITAR ROMANDRE EN LLISTA D'ESPERA, A TRAVÉS D'UN FORMULARI EN LA WEB O EN LA SECRETARIA DE LA TEUA FACULTAT O ESCOLA. QUEDARAN EXCLOSOS DE LA LLISTA D'ESPERA ELS QUI NO HO SOL·LICITEN EXPRESSAMENT.

Resultats de preinscripcions i matrícula a Aragó

En aquestos enllaços podeu consultar:
Els resultats de les preinscripcions a Aragó:
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html

Els terminis de les llistes d'espera a Aragó:
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admisgrado/lista.htm

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

Si resultas admitido en un estudio que no es el que has elegido en primer lugar, conviene que formalices la matrícula en dicho estudio en los plazos establecidos, ya que si no lo haces perderás todo derecho a la plaza obtenida. No obstante, si después eres llamado en la lista de espera del estudio preferente en el que no obtuviste plaza y te matricularas en él, el centro en el que hiciste la primera matrícula te devolverá las tasas abonadas y la documentación aportada.

Las vacantes que se produzcan tras la matrícula de los alumnos admitidos en la segunda fase de admisión [septiembre], serán cubiertas por los integrantes de la lista de espera, por riguroso orden y mediante aviso personal [generalmente por teléfono].Automatrícula per internet:
http://www.unizar.es/academico/automatricula/

Beques:

AVISO BECAS MINISTERIO

Debido al retraso en la publicación de la convocatoria de becas de carácter general y de movilidad del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 [a fecha 20 de julio de 2011 aún no ha salido publicada en el BOE], todavía no se pueden presentar las solicitudes de beca.

Por tal motivo, aquellos estudiantes que lleven intención de solicitar beca del Ministerio y les corresponda matricularse en el periodo del 21 al 28 de julio de 2011, podrán marcar en el programa de “automatrícula” su condición de becario del Ministerio, lo que les permitirá aplazar el pago de la misma. No obstante, una vez se publique la convocatoria y se abra el plazo de presentación de solicitudes de beca, deberán proceder de forma inmediata a realizar su solicitud de beca y enviar a la secretaría del centro la documentación que proceda, conforme se establezca en la convocatoria [justificante de haber presentado la solicitud, documentación complementaria, etc…].

La información completa y actualizada sobre esta convocatoria estará en:

Resultats de preinscripcions i matrícula a Catalunya

Podeu consultar el resultat de les preinscripcions en:
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
Amb el vostre codi accesnet podreu entrar i veure el resultat de la preinscripció així com imprimir la carta que necessitareu per al trasllat d'expedient des de l'UJI a Catalunya

Matrícula:
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/terminis_matr/index.html

dimecres, 20 de juliol de 2011

Reunions informatives prèvies a la matrícula

Sessions informatives sobre la matrícula per als alumnes de nou accés a la universitat.

divendres, 15 de juliol de 2011

Resultats de les preinscripcions juny 2011. Llistes d'espera

Demà, 19 de juny, en internet podreu consultar el resultat de les preinscripcions als estudis de grau de la comunitat valenciana.

DESPRÉS DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ.

a) Alumne admès en la primera opció.

L'alumne admès en primera opció haurà de formalitzar la seua matrícula en els estudis corresponents en el termini que cada universitat fixe per a això.
Una vegada transcorregut este termini sense que l'alumne s'haguera matriculat perdrà tot dret a la plaça adjudicada, ja que esta serà oferta als alumnes en llista d'espera i per rigorós orde d’esta.

b) Alumne admès en la segona, tercera o posteriors opcions.

En cas de ser admès en la segona, tercera o posteriors opcions l'alumne haurà de formalitzar matrícula en els estudis on ha estat admès. En cas contrari perdrà la plaça.
Atendre a la CRIDA PER A COBRIR VACANTS en les opcions superiors on figurarà en llista d'espera, la qual cosa ocorrerà immediatament després que finalitze el termini de matrícula fixat per cada universitat. En cas de ser admès en la crida de vacants, immediatament anul•larà la matrícula que anteriorment havia efectuat i es matricularà en el centre on ha estat admès.

Ratificació en llista d'espera: Si després dels moviments de llista d'espera no has aconseguit plaça, podràs sol·licitar romandre en llista d'espera, a través d'un formulari en la web o en la secretaria de la teua Facultat o Escola. Quedaran exclosos de la llista d'espera els qui no ho sol·liciten expressament.

c) Alumne no admès en cap dels estudis sol•licitats

En el cas de no haver estat admès en cap dels estudis sol•licitats, l'alumne estarà en la llista d'espera de tots ells. Haurà d’estar atent a la crida a vacants que serà fixat per cada una de les universitats en funció del termini de matrícula i a continuació d’este.

És important tenir en compte que els terminis són diferents en cadascuna de les universitats i per tant no hi ha un termini únic de matrícula ni de crida a la llista d'espera per a cobrir vacants, per açò la publicació del calendari de crides o si escau la realització dels mateixos, a través dels taulers d'anuncis dels corresponents centres, serà mitjà suficient per a la notificació als alumnes interessats.

Les llistes d'espera es podran consultar en els llocs que determine cada universitat, així com en les pàgines Web que a continuació s'indiquen:

Universitat de València ( En cas que l'alumne no puga assistir a l'acte ho pot fer una persona autoritzada, document d'autorització)

Universitat Politècnica de València

Universitat d'Alacant

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat Miguel Hernández d'ElxRATIFICACIÓ EN LLISTA D'ESPERA:
SI DESPRÉS DELS MOVIMENTS DE LLISTA D'ESPERA NO HAS ACONSEGUIT PLAÇA, PODRÀS SOL·LICITAR ROMANDRE EN LLISTA D'ESPERA, A TRAVÉS D'UN FORMULARI EN LA WEB O EN LA SECRETARIA DE LA TEUA FACULTAT O ESCOLA. QUEDARAN EXCLOSOS DE LA LLISTA D'ESPERA ELS QUI NO HO SOL·LICITEN EXPRESSAMENT.
Si malgrat açò l'alumne no obtinguera plaça podrà repetir la seua sol·licitud en la fase B, per a aquells estudis on hagueren quedat places vacants una vegada ateses totes les sol·licituds presentades en la Fase A de preinscripció.

Molta sort a tots!!!


Dermà podreu veure el resultat de les preinscripcions en:
  • http://www.preinscripcion.gva.es/default_es.htm
  • https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_www.euji00506
  • http://www.uv.es/acces/admissio.htm

Preinscripcions en altres comunitats.