dimarts, 24 de juny de 2014

FUTURS ESTUDIANTS                
                      RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 

L’alumnat haurà de generar i imprimir la targeta amb les seues notes i rebrà un missatge informant-li de quan podrà imprimir-la, caldrà que ho faça des del Portal de Conselleria per Internet en la següent adreça <<https://appweb.edu.gva.es/paseu/>>. 
En aquest portal, l’alumnat que vulga podrà presentar la sol·licitud de reclamació/segona correcció.

FASE ORDINÀRIA PAU JUNY 2014
                                       
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions el 21, 23 i 24 de juny fins a les 14 hores.  
Dia 27 de juny, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNEFASE EXTRAORDINÀRIA PAU JULIOL 2014

                                      


Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions del 18 al 21 de juliol fins a les 13 hores.  
Dia 22 de juliol, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNE

RECLAMACIONS
·         Verificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.
·         Pot modificar la qualificació inicialment obtinguda.

SEGONA CORRECCIÓ
·         Realitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercer corrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).
·         Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.
·         Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.


En el cas que a l’estudiant se li modifique la qualificació definitiva de la PAU com a resultat d’una sol·licitud de reclamació, una sol·licitud de segona correcció o una sol·licitud de reclamació a la segona correcció, ell mateix podrà obtindre el nou document oficial que acredite les qualificacions modificades en el portal de l’alumne PASEU, quan es resolga el procés de reclamació, de la mateixa manera que es descriu en el paràgraf anterior. El document oficial obtingut amb anterioritat perdrà la validesa des del moment que l’estudiant presente la seua sollicitud de reclamació o de segona correcció, o de reclamació a la segona correcció.
                               
TRANSICIÓ SECUNDÀRIA UJI (entra i ...)                                                                                 __________________________________________________________________________________
UNIVERSITATS  COMUNITAT VALENCIANA

  

PONDERACIONS UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Assignatures de la fase específica examinades en la prova d'accés.  
Molt important, consulteu-lo.

NOTES DE TALL JULIOL 2013


PREINSCRIPCIÓ COMUNITAT VALENCIANA
 Us demanem que llegiu atentament estes instruccions. 
 

http://www.preinscripcion.gva.es/                                 Resultats el 18 de juliol.                                                                   __________________________________________________________________________________
UNIVERSITATS CATALANESVOLS ESTUDIAR A LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA


ESTUDIS AMB PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP)

PONDERACIONS A CATALUNYA

NOTES DE TALL (Alerta sigues conscient que inclou universitats privades)
_____________________

(Si en la columna consta d'un preu orientatiu el centre és privat. 
Alerta amb aquesta circumstància al sol·licitar els centres en les preinscripcions a Catalunya)
        _______________________

                   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA                        
                            El termini de preinscripció és del 3 de juny al 4 de juliol ambdós inclosos.


                                   
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
                
                                                                                              
       

Instruccions per a la formalització de la preinscripció


És convenient que l'estudiant s'asseguri que la preinscripció que ha formalitzat ha estat correctament gravada per l'aplicació informàtica. La preinscripció s'ha gravat correctament quan, en imprimir-la, hi apareixen la data i l'hora de gravació. Si no hi apareixen aquestes dades cal tornar a gravar la preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés d'assignació de places. Els estudiants s'han de guardar una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran presentar en cas de fer qualsevol reclamació.Canvis de preferències

Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els estudiants poden modificar les seves preferències tantes vegades com vulguin, fins l'últim dia de preinscripció. Cal tenir en compte que, un cop fetes les modificacions, s'ha de gravar de nou la preinscripció, de manera que la data i l'hora de gravació hi apareguin actualitzades.

                                                                            __________________________________________________________________________________


UNIVERSITAT D'ARAGÓ


Anar a estudiar a Aragó

Estudis de grau    Notes de tall curs 2013-14

Preinscripció universitària a Aragó
                        El termini de preinscripció és del 19 de juny al 7 de juliol ambdós inclosos
 (fase ordinària)              
 PREINSCRIPCIONS, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA                                                      


https://janovas.unizar.es/admision/adm100login.faces
__________________________________________________________________________________
EN MADRID
PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA, NOTES DE TALL I MATRÍCULA EN MADRID  

(Preinscripció de  juny,  del 16 de juny al 4 de juliol)


https://egea.ucm.es/preinscripcion/formulario-entrada


 


                                                               
__________________________________________________________________________________
EN TOTA ESPANYA


ESTUDIS DE GRAU EN TOTA ESPANYA
Si només marqueu:
Estudis de Grau i poseu l'àrea de coneixement i el nom de l'estudi podreu veure allí on es fa i molta més informació.
 
PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA EN TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES      
Cliqueu en el districte universitari que us interesse.    

TRASLLATS D'EXPEDIENTS                                      
                                           MAPA D'UNIVERSITATS DE L'ESTAT ESPANYOL   


CRUE. Conferència de rectors de les universitats espanyoles