dimarts, 29 de maig de 2012

PROVES D'APTITUD

En la Comunitat Valenciana a més de la PAU els alumnes que volen estudiar el grau en
han de superar unes proves d'aptitud que posa la pròpia universitat.
Les proves per a la universitat de València les podeu trobar en aquest enllaç.


 Ahí teniu informació sobre:
 • Sol·licitud i termini.
 • Dates i  lloc de les proves.
 • Preus Públics.
 • Proves d'aptitud física.
 • Qualificació de les Proves.
 • Documentació a presentar pels aspirants al GRAU en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CCAFE)

 La documentació es presentarà en la Secretària de la FCAFE dins del termini previst en el punt primer d'aquesta convocatòria
 (del 15 de juny al 3 de juliol)


                                  ____________________________

En Catalunya a més de la PAU els alumnes han de superar unes proves d'aptitud personal per estudiar algunes carreres. Consulteu en aquest enllaç els graus i el termini de matrícula

Estudis de grau amb PAP en Catalunya
 • Arts escèniques (UdG)
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport (UB, UPF, UdL, UdG, URV i UVic)
 • Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC-UB)
 • Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (URV)
 • Traducció i interpretació -anglès- (UAB i UPF) 


dimarts, 8 de maig de 2012

FUTURS ESTUDIANTS

Informació per als alumnes de batxillerat.
Futurs estudiants universitaris.
Futurs estudiants de cicles formatius.PAU 2012 (POWER POINT)
Preguntes més freqüents PAU i Preinscripció 2012
Ponderacions d'assignatures de la fase específica

L'IES Professor Broch i Llop està en el tribunal n. 1
Accés a la universitat des de batxillerat i formació professional
Horari de les Proves
Calendari Proves d'Accés
Mireu: Proves d'accés a la Universitat LOE

Alumnes que ja van fer la PAU i volen presentar-se
MILLORA DE NOTA PAU * (cal presentar aquesta documentació
TOTS ELS ALUMNES DE MILLORA DE NOTA QUE SOLS VAN A LA FASE ESPECÍFICA  
S'HAN DE PRESENTAR EL PRIMER DIA DE SELECTIVITAT AL SEU TRIBUNAL A LES 12h.


Informació bàsica per a l'accés a la universitat
        INSTRUCCIONS MATRÍCULA PAU 2011-12                                          


                
                      RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)               
                               
TRANSICIÓ SECUNDÀRIA UJI (entra i ...)


OLIMPÍADES 2012.
PROGRAMA ESTUDIA I INVESTIGA A L'UJI
GRUPS ARA: ALT RENDIMENT ACADÈMIC
          PROGRAMA DE PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA DE L'ESTUDIANTAT                              


UNIVERSITATS  COMUNITAT VALENCIANA


PONDERACIONS UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Assignatures de la fase específica examinades en la prova d'accés. Molt important, consulteu-lo.
NOTES DE TALL JUNY 2011


ESTUDIS DE GRAU EN:
LÍMIT D'ADMISSIÓ UJI


Si  entreu en qualsevol grau de la Universitat de València, per exemple DRET , BIOTECNOLOGIA , INFERMERIA , ESTUDIS ANGLESOS ...
o qualsevol altre podeu veure en ASSIGNATURES , GUIES DOCENTS I GRUPS informació més  detallada de cada assignatura d'eixa titulació.
INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ EN LA C. COMUNITAT
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
PREINSCRIPCIÓ
UNIVERSITATS CATALANESESTUDIAR A CATALUNYA
ESTUDIS AMB PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP)
PONDERACIONS A CATALUNYA
        
                   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA                               
                              El termini de preinscripció és del 5 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos                                                                  
                                                                                                  
                                                                                              


UNIVERSITAT D'ARAGÓ


Anar a estudiar a Aragó


Preinscripció universitària a Aragó
                        El termini de preinscripció és del 21 de juny al 9 de juliol, ambdós inclosos                                                                       


EN TOTA ESPANYA


ESTUDIS DE GRAU EN TOTA ESPANYATRASLLATS D'EXPEDIENTS                             PREINSCRIPCIÓ EN TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES  2012                                                                                 
ESCOLA D'ART I
SUPERIOR DE DISSENY


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
----------------------------------------------
ESTUDIS DE GRAU
Proves d'accés als graus de Disseny
                         Els alumnes que tinguen el títol de batxillerat, també els de batxillerat artístic, hauran de realitzar la prova específica.