divendres, 12 de juliol de 2013

PAU juliol. Resultats Preinscripcions juliol                

PAU JULIOL  2013

Disponible per als alumnes de la fase extraordinària de juliol el dia 18 de juliol de 2013 a partir de les 17 h o hores abans, amb la clau que se facilitarà a l'alumne el primer dia de realització de les proves (CLAU DE LES ETIQUETES) i de la mateixa manera podrà sol·licitar i obtindre el document oficial que acredite les qualificacions de la prova d’accés a la universitat.
                                        ----------------------------------------------
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions del 19 al 23 de juliol
Dia 24 de juliol, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNE


RECLAMACIONS
·         Verificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.
·         Pot modificar la qualificació inicialment obtinguda.

SEGONA CORRECCIÓ
·         Realitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercer corrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).
·         Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.
·         Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.


En el cas que a l’estudiant se li modifique la qualificació definitiva de la PAU com a resultat d’una sol·licitud de reclamació, una sol·licitud de segona correcció o una sol·licitud de reclamació a la segona correcció, ell mateix podrà obtindre el nou document oficial que acredite les qualificacions modificades en el portal de l’alumne PASEU, quan es resolga el procés de reclamació, de la mateixa manera que es descriu en el paràgraf anterior. El document oficial obtingut amb anterioritat perdrà la validesa des del moment que l’estudiant presente la seua sollicitud de reclamació o de segona correcció, o de reclamació a la segona correcció.
                               
UNIVERSITATS  COMUNITAT VALENCIANA


PREINSCRIPCIÓ JULIOL 
Enguany hi ha importants novetats, per la qual cosa us demanem que els alumnes llegiu atentament estes instruccions. 


L'ompliment i presentació de la sol·licitud de preinscripció suposa enguany una novetat important per a l'alumnat de Batxillerat que realitza la PAU enguany o per als qui la van fer l'any passat a la Comunitat Valenciana, ja que no hauran d'imprimir i presentar la sol·licitud de preinscripció impresa en paper; per a això, quan accedisquen a l'assistent telemàtic en la web  s'identificaran amb el número de DNI o NIE o passaport, i a més amb la clau que se'ls proporciona el primer dia de la prova d'accés a la universitat per a accedir al portal de l'alumne PASEU.  Els alumnes que van fer la PAU ja l'any passat a l'accedir a l'assistent telemàtic en la web podran obtenir una clau que els permetrà fer la preinscripció. Llegiu tot el que diu en les instruccions 

Termini acaba el dia 14 de juliol. 

Resultats el 22 de juliol.


EN TOTA ESPANYA


ESTUDIS DE GRAU EN TOTA ESPANYA


PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA EN TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES      
Cliqueu en el districte universitari que us interesse.    

TRASLLATS D'EXPEDIENTS                                      
                                           MAPA D'UNIVERSITATS DE L'ESTAT ESPANYOL   


CRUE. Conferència de rectors de les universitats espanyoles                                               ESCOLA D'ART I
SUPERIOR DE DISSENY


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (2 cursos acadèmics)
Matrícula i proves d'accés als cicles.      CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
----------------------------------------------
ESTUDIS DE GRAU (4 cursos acadèmics, 240 crèdits ECTS)
Matrícula i proves d'accés als graus de Disseny CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
                         Els alumnes que tinguen el títol de batxillerat, també els de batxillerat artístic, hauran de realitzar la prova específica.
dilluns, 8 de juliol de 2013

RESULTATS PREINSCRIPCIONS, MATRÍCULA I LLISTES D'ESPERA A CATALUNYA

Resultats de les preinscripcionsAmb el vostre codi accesnet podreu entrar i veure el resultat de la preinscripció.
       Primera reassignació de places 6 de setembre

Amb el vostre codi accesnet podreu entrar i veure el resultat de la preinscripció així com imprimir la carta d'admissió que necessitareu per al trasllat d'expedient des de l'UJI a Catalunya. Heu d'anar al Rectorat de l'UJI i sol·licitar el certificat de trasllat d'expedient. És una taxa, l'heu de pagar i el justificant de pagament l'heu de portar per al moment de la matrícula.