dimecres, 16 de setembre de 2015

BEQUES DEL MINISTERI PER ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT

Ha eixit la convocatòria de beques per als estudis de batxillerat 2015-16.
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre


dijous, 20 d’agost de 2015

BEQUES DEL MINISTERI PER ALS ESTUDIS DE GRAU

Ha eixit la convocatòria de beques per als estudis de Grau 2015-16.


dilluns, 13 de juliol de 2015

MATRÍCULA COMUNITAT VALENCIANA

                
                      RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS I LLISTES D'ESPERA  

           


Termini per a confirmar interés del 21 al 26 de juliol. 

Més informació nou estudiantat
                               


                

Data límit  per a demanar romandre en llista d'espera el  26  de juliol.
 
                               


                

                                       
Llistes d'espera.

Consulta per a romandre en llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera roman atent a partir del 23 de juliol a la web

Matrícula.                          
 
                               


                

                                       
                               


                


MIGUEL HERNÁNDEZ
                                       
                               
dijous, 18 de juny de 2015

FUTURS ESTUDIANTS                
                      RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 

L’alumnat haurà de generar i imprimir la targeta amb les seues notes, caldrà que ho faça des del Portal de Conselleria per Internet en la següent adreça;
En aquest portal, l’alumnat que vulga podrà presentar la sol·licitud de reclamació/segona correcció.


FASE ORDINÀRIA PAU JUNY 2015
                                       
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions el 20, 22 i 23 de juny fins a les 14 hores.  
Dia 26 de juny, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNEFASE EXTRAORDINÀRIA PAU JULIOL 2015
                                  
Període de presentació de reclamacions i de petició de segones correccions del 17 al 20 de juliol fins a les 13 hores.  
Dia 22 de juliol, resolució de les reclamacions i segones correccions. PORTAL DE L'ALUMNE

RECLAMACIONS
Verificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.
Pot modificar la qualificació inicialment obtinguda.

SEGONA CORRECCIÓ
Realitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercer corrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).
 
  Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.

Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.


En el cas que a l’estudiant se li modifique la qualificació definitiva de la PAU com a resultat d’una sol·licitud de reclamació, una sol·licitud de segona correcció o una sol·licitud de reclamació a la segona correcció, ell mateix podrà obtindre el nou document oficial que acredite les qualificacions modificades en el portal de l’alumne PASEU, quan es resolga el procés de reclamació, de la mateixa manera que es descriu en el paràgraf anterior. El document oficial obtingut amb anterioritat perdrà la validesa des del moment que l’estudiant presente la seua sollicitud de reclamació o de segona correcció, o de reclamació a la segona correcció.
                               


 
__________________________________________________________________________________
UNIVERSITATS  COMUNITAT VALENCIANA

  
 Us demanem que llegiu atentament estes instruccions. 
 

http://www.preinscripcion.gva.es/


                                 Resultats el 17 de juliol.
                                                                   __________________________________________________________________________________
UNIVERSITATS CATALANESVOLS ESTUDIAR A LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA


ESTUDIS AMB PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP)

PONDERACIONS A CATALUNYA

NOTES DE TALL (Alerta sigues conscient que inclou universitats privades)
_____________________

(Si en la columna consta d'un preu orientatiu el centre és privat. 
Alerta amb aquesta circumstància al sol·licitar els centres en les preinscripcions a Catalunya)
        _______________________

                   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA                        
                            El termini de preinscripció és del 2 de juny al 3 de juliol ambdós inclosos.


                                   
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
                
                                                                                              
       

Instruccions per a la formalització de la preinscripció


És convenient que l'estudiant s'asseguri que la preinscripció que ha formalitzat ha estat correctament gravada per l'aplicació informàtica. La preinscripció s'ha gravat correctament quan, en imprimir-la, hi apareixen la data i l'hora de gravació. Si no hi apareixen aquestes dades cal tornar a gravar la preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés d'assignació de places. Els estudiants s'han de guardar una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran presentar en cas de fer qualsevol reclamació.Canvis de preferències

Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els estudiants poden modificar les seves preferències tantes vegades com vulguin, fins l'últim dia de preinscripció. Cal tenir en compte que, un cop fetes les modificacions, s'ha de gravar de nou la preinscripció, de manera que la data i l'hora de gravació hi apareguin actualitzades.

                                                                            __________________________________________________________________________________


UNIVERSITAT D'ARAGÓ


Anar a estudiar a Aragó

Estudis de grau    Notes de tall curs 2014-15

Preinscripció universitària a Aragó
                        El termini de preinscripció és del 18 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos
 (fase ordinària)              
 PREINSCRIPCIONS, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA                                                      


https://janovas.unizar.es/admision/adm100login.faces
__________________________________________________________________________________
EN MADRID
PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA, NOTES DE TALL I MATRÍCULA EN MADRID  

(Preinscripció de  juny,  del 15 de juny al 3 de juliol)


https://egea.ucm.es/preinscripcion/formulario-entrada


 


                                                               
__________________________________________________________________________________
EN TOTA ESPANYA


ESTUDIS DE GRAU EN TOTA ESPANYA
Si només marqueu:
Estudis de Grau i poseu l'àrea de coneixement i el nom de l'estudi podreu veure allí on es fa i molta més informació.
 
PREINSCRIPCIÓ, LLISTES D'ESPERA I MATRÍCULA EN TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES      
Cliqueu en el districte universitari que us interesse.    

                                      
                                           MAPA D'UNIVERSITATS DE L'ESTAT ESPANYOL   


CRUE. Conferència de rectors de les universitats espanyoles                                               
dilluns, 25 de maig de 2015

PAU 2015

ESTUDIS DE GRAU EN:_____________________________________________________ALUMNES QUE JA S'HAN PRESENTAT A LA PAU EN ANYS ANTERIORS I ARA VOLEN TORNAR-SE A PRESENTAR PER TAL DE MILLORAR LA NOTA PAU

MILLORA DE QUALIFICACIÓ  JUNY 2015
                 Termini de matrícula: 27, 28 i 29 DE MAIG 2015


____________________________________________________

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2015-16

Preinscripció a Cicles Formatius
Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà i SuperiorHaureu de presentar signada únicament una sol·licitud  fins al 1 de juny de 2015 (dia inclòs), data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.


Pas 1 - Omplir la sol·licitud
Pas 2 - Confirmar i imprimir la sol·licitud
Pas 3 - Obtenció de l'Imprès omplit
Pas 4 - Lliurament en el centre de 1ª opció.


Calendari d’admissió per a ensenyances de cicles formatius de 
grau mitjà i superior de Formació Professional.

Proces ordinari


 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: el 20 de maig.
 2. Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior d’FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 21 de maig a l’1 de juny, ambdós inclosos. Per a les sol·licituds a CF en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l’assistent telemàtic. 3. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça de cicles formatius, certificació de qualificacions de l’ESO, Batxiller o equivalents; o certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 12 de juny.
 4. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior d’FP específica: fins al 16 de juny.
 5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 17 de juny.
 6. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 25 de juny.
 7. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 26 de juny.
 8. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 30 de juny.
 9. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 1 de juliol. Contra esta resolució, els interessats podran interposar un recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.
 10. Termini de formalització de matrícula per als alumnes admesos en el procés ordinari: de l’1 al 6 de juliol.


Calendari d’admissió per a ensenyances de cicles formatius de 
grau mitjà i superior de Formació Professional.

Proces extraordinari


 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: el 13 de juliol.
 2. Presentació de sol·licituds d’admissió amb requisit acadèmic del 14 i 15 de juliol. 
 3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 20 de juliol.
 4. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 23 de juliol.
 5. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 24 de juliol
 6. Termini de formalització de matrícula per als alumnes admesos en el procés extraordinari: del  29 i 30 de juliol.

dimarts, 14 d’abril de 2015

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2015PROVES D'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2015


1. INSCRIPCIÓ.
DEL DIMARTS 14 D'ABRIL AL DILLUNS 04 DE MAIG DE 2015
2. CALENDARI D'EXÀMENS
PROVES DE GRAU MITJÀ.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DIMARTS 2 DE JUNY
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DIMARTS 7 DE JULIOL
PROVES DE GRAU SUPERIOR.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DIMECRES 3 DE JUNY
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DIMARTS 7 DE JULIOL

EXÀMENS D'ALTRES ANYS


diumenge, 1 de febrer de 2015

NOVETATS en la titulació d'Activitat Física i de l'Esport


En data 23 de desembre es va publicar que la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en la Universitat de València NO REQUERIRÀ proves  físiques especifiques per a entrar-hi.
S'entrarà per nota en la preinscripció com en la resta de titulacions.
Mireu la notícia en l'enllaç .


dimecres, 28 de gener de 2015

dilluns, 12 de gener de 2015

VISITA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA


Portes obertes 2015

Alumnes de segon de batxillerat del nostre centre interessats en conèixer els graus que es cursen en l'UPV aniran el proper 05 de febrer al campus de Vera de la universitat politècnica de València.

Aquesta jornada té l'objectiu d'informar als possibles futurs alumnes.

Us posem el programa d'aquesta jornada i les activitats que pels diferents itineraris podreu fer:


http://www.upv.es/estudios/grado/index-va.html
___________________________________________________________

També us recordem que la universitat obri les portes a les visites d'alumnes que vulguen anar al campus amb les seves famílies. Aquestes visites familiars seran els dissabtes 21 de febrer, 21 de març i  18 d'abril.


OLIMPÍADES UJI 2015

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló organitza anualment, en col·laboració amb diversos departaments i centres de secundària, les Olimpíades en matèries tan diverses com ara Química, Física, Matemàtiques, Biologia i Economia, Humanitats, Història i Patrimoni i Valencià.  
En aquestes olimpíades l’alumnat de secundària i batxillerat de la província participa, durant un dia, en unes proves comunes per seleccionar aquells estudiants i estudiantes que ens representaran en altres competicions de caràcter autonòmic, estatal i internacional i que porten el nom del seu centre i ciutat arreu del món; i que donen, així, una molt bona projecció del nivell educatiu del nostre alumnat i de la bona feina desenvolupada pels seus educadors i educadores.

Més informació en OLIMPÍADES 2015