divendres, 8 de juliol de 2016

MATRÍCULA COMUNITAT VALENCIANA

                
                      RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS I LLISTES D'ESPERA  


UJI

           


Termini per a confirmar interés del 19 al 24 de juliol. 

                               


                

Data límit  per a demanar romandre en llista d'espera el  24 de juliol.
 
                               


                

                                       

Matrícula.                          
 
                               


                
                      RESULTATS DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

                                       
                               


                

                                       
                               
MATRÍCULA COMUNITAT VALENCIANA

                
                      RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS I LLISTES D'ESPERA  


UJI

           


Termini per a confirmar interés del 19 al 24 de juliol. 

                               


                

Data límit  per a demanar romandre en llista d'espera el  24 de juliol.
 
                               


                

                                       

Informació per a la matrícula.            

Matrícula i llistes d'espera              
 
                               


                
                      RESULTATS DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA